PROFIL

Stavebná firma IGOSYN sa v začiatkoch špecializovala na kladenie zámkovej dlažby a úpravu spevnených plôch. Táto činnosť tvorí dodnes podstatnú časť nášho portfólia, je však rozšírená aj o predaj zámkovej dlažby, projekčnú prípravu a poradestvo. V rámci projekčnej prípravy ponúkame vypracovanie grafického návrhu spevnených plôch, vizualizácie a realizačný projekt.

Spoločnosť počas niekoľkých rokov existencie potvrdila svoju pozíciu na trhu realizáciou stavieb objektov ako bytové domy, priemyselné a inžinierske stavby, stavby rodinných domov, rekonštrukcie rôzneho charakteru a stavebné úpravy interiérov. S pribúdajúcimi stavbami rôznych typov budov v portfóliu sme doplnili ponuku o projekčnú činnosť, služby architekta a stavebných inžinierov. Ponúkame stavby na kľúč, od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby.

Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Firma disponuje moderným strojovým parkom, ktorý neustále rozširujeme a obnovujeme. Našou najväčšou motiváciou sú spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.