STAVEBNÁ FIRMA

IGOSYN

NOVÉ ZÁMKY

Ponúkame komplexné služby v oblasti stavebníctva – vypracovanie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracovanie grafických návrhov/vizualizácií v programoch SketchUp a Lumion, nacenenie stavebných prác a vypracovanie rozpočtov, búracie, výkopové a zemné práce, výstavbu rodinných domov, administratívnych budov, hospodárskych a priemyselných stavieb, výstavbu ciest a spevnených plôch, kladenie zámkovej dlažby, prenájom stavebných strojov a techniky, predaj zámkovej dlažby, predaj a vývoz štrku, drveného kameniva a piesku.